Gladheidsbestrijding!

Wanneer het in de wintermaanden vriest, sneeuwt of ijzelt, kan het behoorlijk glad zijn. Gladde wegen en terreinen zorgen voor vertraging en ongelukken. De gemeente en provincie zetten dan strooiwagens in om de gladheid te bestrijden.

Terreinen van bedrijven, scholen en instellingen vallen hier niet onder. Indien u de gladheidsbestrijding bij ons onderbrengt, hoeft u zich ‘s winters geen zorgen meer te maken.

Melding / contact / storingsnummer: 0548 – 366 711

Gladheid voorspellen

‘s Winters staan de medewerkers van Klein Boonschate Landscaping dag en nacht klaar om gladheid te bestrijden. In de periode van medio oktober tot en met maart zijn wij 24 uur per dag paraat om uit te rukken. De winterdienstcoördinator bepaalt het moment van strooien. Hierbij maakt hij gebruik van de voorspellingen van Meteo Consult, berichten van de meldkamer van de politie, contacten met Rijkswaterstaat en provincie en de waarnemingen van Klein Boonschate Landscaping zelf.

In het geval van te verwachten aanvriezende mist, rijp, ijzelvorming en/of sneeuwval wordt een preventieve strooibeurt uitgevoerd om gladheid te voorkomen. Op basis van de weersvoorspellingen komt Klein Boonschate Landscaping langs, indien nodig nodig in alle vroegte, om zout te strooien op uw terrein. Uw personeel, toeleveranciers of bezoekers hebben dan geen last meer van een glad wegdek. Klein Boonschate Landscaping bestrijdt gladheid op bedrijfsterreinen, parkeerterreinen en eigen toegangswegen. Dit gebeurt preventief met behulp van strooiwagens en effectief met sneeuwschuivers.

Werkwijze

  • Na inventarisatie van uw wensen stellen wij een contract op
  • Wij werken op contractbasis met een opzegtermijn van 2 maanden
  • Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging wordt u ingedeeld in een route
  • Klein Boonschate Landscaping voert de gladheidbestrijding uit op uw terrein, u blijft als ondernemer echter zelf verantwoordelijk